servizi-personaok

USŁUGI DLA OSÓB

Szczególne ułatwienia dla wszystkich Członków.

servizi-personaok

USŁUGI DLA OSÓB

Szczególne ułatwienia dla wszystkich Członków.

 

Polisa dotycząca odebrania / zawieszenia prawa jazdy:

ubezpieczenie przewidziane z tytułu naruszenia przepisów takich jak: przekroczenie ograniczenia prędkości, niesprawny chronotachograf, niestosowanie się do znaków drogowych, itp.;

opłata dzienna 50€;

obciążenie składki z miesięcznym odroczeniem;

aktywacja usługi w godzinach pracy biura FAI Service w terminie 24 godzin od momentu złożenia wniosku.

Ochrona transportu ulicznego z tytułu szkód poniesionych przez właściciela, kierowcę, obrona w sprawach karnych właściciela, odebranie zatrzymanego pojazdu.
Zwrot kosztów za nieumyślne naruszenie przepisów, ochrona przedsiębiorstwa z tytułu szkód PONIESIONYCH przez osoby trzecie, sprawy sądowe, obrona w sprawach karnych za nieumyślne przestępstwa.
Obciążenie składki z miesięcznym odroczeniem.

Polisa ma zastosowanie w przypadku:

zadośćuczynienia z tytułu leczenia powypadkowego, rekonwalescencji po leczeniu, urazach i gipsowaniu;

Ubezpieczenie 24H/24 nieograniczone wyłącznie do zawodu;

likwidacja szkody zgodnie z tabelami zakładu ubezpieczeń INAIL;

obciążenie składki z miesięcznym odroczeniem.

Polisa odpowiedzialności cywilnej zawodowej w celu wykazania spełniania wymogów Zdolności finansowej.

Składka proporcjonalna do liczby pojazdów, płatna w trybie odroczenia miesięcznego za pośrednictwem FAI Service.

Odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich i pracowników.
Polisa ma zastosowanie w następujących przypadkach:
Szkody poniesione przez własnych pracowników, szkody spowodowane na rzecz osób trzecich, uszkodzenie mienia powierzonego i przekazanego, uszkodzenie pojazdów podczas załadunku i rozładunku.
Główne korzyści:
brak franszyzy z prawem regresu INAIL, składka proporcjonalna do liczby pracowników z odroczeniem miesięcznym za pośrednictwem FAI Service.

FAI Service oferuje usługę analizy danych z cyfrowego chronotachografu:

archiwizacja danych;

wyświetlanie aktywności kierowcy;

analiza naruszeń związanych z czasem jazdy i wypoczynku, przepisy krajowe i przepisy prawa pracy;

przygotowanie wezwań do usunięcia uchybień oraz powiadomień dla kierowców;

automatyczna aktualizacja, dostępna przez Internet bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ