Telepass Europejski

Podróżowanie pojazdami o masie ponad 3,5 tony w Europie jest jeszcze prostsze, dzięki wszechstronnemu urządzeniu Telepass EU, które umożliwia opłacenie autostrady w następujących krajach:
Francja (TIS-PL), Belgia (Liefkenshoek Tunnel), Hiszpania i Portugalia (VIA-T) oraz Włochy.

Dzięki wiedzy technologicznej dotyczącej funkcji Telepass oraz Zespołowi Autostrad, Telepass to jedyny operator, który może zaoferować rozwiązanie obowiązujące w Europie, w tym we Włoszech:

jedno urządzenie = 6 krajów (Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Austrii);

jedyne rozwiązanie na rynku, którego usługa obejmuje również Włochy i technologię Telepass;

jedyne odniesienie w kwestii działania oraz warunków usługi wszechstronnej płatności elektronicznej za autostrady w formie jednego urządzenia;

nowa wewnętrzna linia produkcji, dzięki której możliwa jest personalizacja urządzenia Telepass EU w celu poprawy jakości usługi.