servizi-personaok

USLUGE OSOBAMA

Posebne konvencije za sve članove.

servizi-personaok

USLUGE OSOBAMA

Posebne konvencije za sve članove.

 

Polica za slučaj oduzimanja odnosno suspenzije vozačke dozvole:

radi se o osiguranju predviđenom za prekršaje kao što je prekoračenje ograničenja brzine, tahograf u kvaru, nepoštivanje prometnih znakova, itd…;

dnevna odšteta od 50€;

odbijanje iznosa premije na mjesečnom osnovu;

aktiviranje usluge u radno vrijeme ureda FAI Srvicea u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva.

Pravna zaštita u cestovnom prometu u slučaju da vlasnik vozila ili vozač pretrpe štetu, obrana vlasnika vozila u kaznenom postupku, povraćaj vozila nakon oduzimanja.
Naknada troškova u slučaju terećenja za krivicu iz nepažnje, zaštita klijenta u slučaju štete KOJU PRETRPE treće strane, podizanje građanske tužbe, obrana u slučaju počinjavanja kaznenog djela.

Polica pokriva sljedeće:

odštetu u slučaju bolničkog liječenja, oporavak nakon bolničkog liječenja, gips i traume;

pokriće 24h nevezano za zanimanje;

isplata štete prema tablici INAIL (Državni zavod za sprječavanje ozljeda na radu);

odbijanje iznosa premije na mjesečnom osnovu.

Polica osiguranja od civilne i profesionalne odgovornosti za dokazivanje Financijske sposobnosti.

Premija je proporcionalna broju vozila, može se platiti odgođeno i to mjesečno preko FAI Servicea.

Civilna odgovornost prema trećim stranama i prema radnicima.
Polica pokriva sljedeće:
Štetu koju pretrpe vlastiti radnici, štetu nanijetu trećim stranama, štetu nanijetu robi koja se isporučuje i čuva, štetu nanijetu vozilima za vrijeme manevri utovara i istovara.
Glavne prednosti su:
neplaćanje franšize na naknadu INAL, premija proporcionalna broju zaposlenih, odgođeno mjesečno plaćanje preko FAI Servicea.

FAI Service nudi uslugu analize podataka digitalnog tahografa:

arhiviranje podataka;

prikazivanje djelatnosti vozača;

analiza kršenja vremena vožnje i odmora, državni propisi i propisi na radnom mjestu;

priprema pisama opomene i obavijesti vozačima;

automatska nadogradnja, koju možete koristiti putem interneta, a da ne morate ugraditi nikakav software.

INFORMIRAJTE SE ODMAH